Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam: Xây dựng đề án đưa bản đồ lên trang web

Gốc
KTĐT - Tin từ Bộ TN&MT cho biết, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã xây dựng đề án đưa bản đồ lên trang web. Từ nay đến cuối năm, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trang web sẽ chính thức được công khai trên mạng Internet.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Cục trưởng Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam cho hay, đưa bản đồ lên trang web để tiện cho người dân tra cứu bản đồ hành chính, địa hình... Việt Nam ở nhiều tỷ lệ khác nhau. Đây cũng là nhiệm vụ để phục vụ công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cộng đồng và nâng cao dân trí, đặc biệt là tuyên truyền về chủ quyền quốc gia đến cộng đồng quốc tế nói chung và cộng đồng người Việt Nam nói riêng. Đến nay, Cục đã hoàn thành giai đoạn đầu và sẽ tiếp tục cập nhật việc xây dựng trang web về bản đồ trực tuyến Việt Nam. Nguyên Đào

Tin nóng

Tin mới