CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỊ SÁT CẢNG BẾN TẠI HẢI DƯƠNG

Gốc
Đoàn công tác Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có buổi làm việc với các Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II về việc kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao