Một trong những “bí quyết” giúp Cục Kỹ thuật Binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Tổng cục giai đoạn 2003-2007 chính là coi trọng công tác kiểm tra Đảng...