TTO - Một nhóm các nhà thiên văn quốc tế vừa phát hiện cực nam của sao Hải vương ấm hơn nhiều so với những nơi khác trên hành tinh.