Bạo lực ly khai xảy ra ở khu vực cực Nam Thái Lan từ đầu năm 2004 đến nay đã làm 3.287 thiệt mạng và khoảng 5.400 người khác bị thương.