Cục phó Đăng kiểm VN nói về sai phạm ở các trung tâm

Gốc
Sau khi kiểm tra ban đầu các trung tâm đăng kiểm có chuyện 'voi chui lỗ kim', ông Nguyễn Minh Cương, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết: Bước đầu xác định có chuyện đăng kiểm viên nhận tiền, bỏ qua công đoạn.

TỰ SANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/video-cuc-pho-dang-kiem-vn-noi-ve-sai-pham-o-cac-trung-tam-884141.html