(VEN) - Trong các ngày 13 và 14/4/2011, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức hai buổi hội thảo về bảo vệ người tiêu dùng tại tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Hội thảo nhằm tăng cường năng lực quản lý hành chính về lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Bên cạnh đó, hội thảo này cũng nhằm giới thiệu tổng quan về Luật Bảo vệ người tiêu dùng mới được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2010 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2011 tới. Hội thảo cũng giới thiệu các bài học kinh nghiệm của nước ngoài, những thách thức và khó khăn trong quá trình thực thi luật và các biện pháp hiệu quả có thể được áp dụng tại Việt Nam. Việc tổ chức hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực quản lý bảo vệ người tiêu dùng” do JICA hỗ trợ với mục đích đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn cho Cục Quản lý cạnh tranh để xây dựng hệ thống thực thi Luật Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả. Dự án được thực hiện từ tháng 6/2010 đến tháng 5/2011./. Nguyễn Tiến Dũng