SGTT - Cục Quản lý dược (bộ Y tế), dẫn báo cáo của hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Nam trong tháng 2.2010 cho thấy, qua khảo sát 2.000 lượt mặt hàng thuốc sản xuất trong nước, hầu hết đều giữ giá ổn định. Khảo sát 2.000 lượt mặt hàng thuốc nhập khẩu chỉ có 14 lượt mặt hàng thuốc ngoại tăng giá, chiếm tỷ lệ 0,7% với mức tăng trung bình 5,3%.

Cục Quản lý dược dự đoán những tháng đầu năm 2010, ngành dược đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh. Giá thuốc cơ bản ổn định. Tuy nhiên giá một số mặt hàng thuốc nhập khẩu, sản xuất trong nước sẽ có điều chỉnh nhẹ do tỷ giá, giá xăng, giá điện tăng. P.V