Thu hồi sản phẩm nước muối Vĩnh Phúc không đạt chuẩn

Thu hồi sản phẩm nước muối Vĩnh Phúc không đạt chuẩn

Đình chỉ, thu hồi nước muối Vĩnh Phúc, kem trắng da Epop không đạt chất lượng

Đình chỉ, thu hồi nước muối Vĩnh Phúc, kem trắng da Epop không đạt chất lượng

Thu hồi toàn quốc kem dưỡng trắng da Epop lọ 30g

Thu hồi toàn quốc kem dưỡng trắng da Epop lọ 30g

Thu hồi toàn quốc nước muối Vĩnh Phúc không đạt chất lượng

Thu hồi toàn quốc nước muối Vĩnh Phúc không đạt chất lượng

Lý do kem dưỡng trắng da Epop bị thu hồi trên toàn quốc

Lý do kem dưỡng trắng da Epop bị thu hồi trên toàn quốc

Thu hồi toàn quốc thuốc dung dịch uống Batiwell

Thu hồi toàn quốc thuốc dung dịch uống Batiwell

Thu hồi toàn quốc lô thuốc trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi phạm chất lượng

Thu hồi toàn quốc lô thuốc trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi phạm chất lượng

Hà Nội thu hồi thuốc Levosum không đạt chuẩn chất lượng

Hà Nội thu hồi thuốc Levosum không đạt chuẩn chất lượng

Thu hồi lô thuốc Batiwell trị nhiễm khuẩn hô hấp của Công ty Cổ phần 23 tháng 9

Thu hồi lô thuốc Batiwell trị nhiễm khuẩn hô hấp của Công ty Cổ phần 23 tháng 9

Thu hồi toàn quốc lô thuốc trị nhiễm khuẩn hô hấp không đạt chất lượng

Thu hồi toàn quốc lô thuốc trị nhiễm khuẩn hô hấp không đạt chất lượng

Thu hồi toàn quốc thuốc Batiwell trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi phạm chất lượng mức độ 2

Thu hồi toàn quốc thuốc Batiwell trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi phạm chất lượng mức độ 2

Thu hồi toàn quốc lô thuốc dung dịch uống Batiwell kém chất lượng

Thu hồi toàn quốc lô thuốc dung dịch uống Batiwell kém chất lượng

Thu hồi toàn quốc lô thuốc long đờm Batiwell

Thu hồi toàn quốc lô thuốc long đờm Batiwell

Thu hồi lô thuốc dung dịch uống Batiwell không đạt chất lượng

Thu hồi lô thuốc dung dịch uống Batiwell không đạt chất lượng

Thu hồi ngay lô thuốc trị nhiễm khuẩn hô hấp vi phạm chất lượng

Thu hồi ngay lô thuốc trị nhiễm khuẩn hô hấp vi phạm chất lượng

Phát hiện dầu gội đầu Newgi.C không đạt chất lượng tại Công ty Đa Phúc

Phát hiện dầu gội đầu Newgi.C không đạt chất lượng tại Công ty Đa Phúc

Thu hồi toàn quốc lô dầu gội Newgi.C 100 ml có chứa vi khuẩn gây viêm màng não

Thu hồi toàn quốc lô dầu gội Newgi.C 100 ml có chứa vi khuẩn gây viêm màng não