Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cục Thi hành án TP.HCM tạm dừng nhận trực tiếp đơn yêu cầu thi hành án

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM tạm dừng việc nhận trực tiếp đơn yêu cầu thi hành án để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chấp hành nghiêm túc việc giãn cách xã hội toàn TP.HCM theo tinh thần của Chỉ thị số 16 trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9-7, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM ban hành Văn bản số 1114 yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Thủ Đức và các quận, huyện nghiêm túc thực hiện một số nội dung.

Một là bố trí cho công chức, người lao động (NLĐ) sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà và chịu trách nhiệm phân công, theo dõi, giám sát việc thực hiện công việc của công chức, NLĐ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Hai là dừng toàn bộ các cuộc họp tại cơ quan không cần thiết, áp dụng các giải pháp họp trực tuyến. Trường hợp cần thiết phải tổ chức các cuộc họp, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Cục THADS TP.HCM tạm dừng việc nhận trực tiếp đơn yêu cầu thi hành án. Ảnh: CẨM TÚ

Ba là tạm dừng tiếp công dân, tiếp đương sự, tiếp khách tại trụ sở đơn vị, trừ những trường hợp thật sự cần thiết; tạm dừng nhận trực tiếp đơn yêu cầu thi hành án và các nội dung khác, thông báo công khai cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như: gửi tới cơ quan thi hành án dân sự thông qua dịch vụ bưu chính, thực hiện nhận và trả kết quả bằng dịch vụ bưu chính… có niêm yết thông báo công khai ngay tại cổng đơn vị và bộ phận một cửa, trang thông tin điện tử Cục THADS TP.HCM.

Bốn là Chi cục THADS TP Thủ Đức, các Chi cục THADS quận, huyện kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch đối với người ra vào trụ sở, vận hành hiệu quả tổ an toàn COVID-19 của cơ quan mình, chuẩn bị sẵn sàng phương án, kịch bản ứng phó trong trường hợp đơn vị bị cách ly, phong tỏa.

Năm là triển khai đến công chức và NLĐ thực hiện nghiêm túc khai báo y tế trước khi vào làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị và vào các địa điểm khác có yêu cầu khai báo y tế tại hệ thống khai báo y tế điện tử của TP.

Sáu là duy trì chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo tại các văn bản trước đây, chịu trách nhiệm về việc công chức, NLĐ lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Trường hợp không thực hiện nghiêm thì người đứng đầu cấp ủy và Thủ trưởng đơn vị phải xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

HOA THI - CẨM TÚ

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/cuc-thi-hanh-an-tphcm-tam-dung-nhan-truc-tiep-don-yeu-cau-thi-hanh-an-999278.html