Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cục Thuế Hà Nội: Năm 2009 sẽ là năm nhiều khó khăn

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - "Năm 2009, việc thu ngân sách sẽ không được thuận lợi như năm 2008 mà sẽ khó khăn hơn khi mà khủng hoảng kinh tế vẫn tiếp tục lan rộng,

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=118564