Cục Thuế Quảng Ngãi thu được trên 84% chỉ tiêu thu nợ thuế

Theo ông Võ Hùng – Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi, tính đến ngày 30/6/2022, đơn vị thực hiện thu hồi nợ thuế được trên 1.338 tỷ đồng, đạt 84,2% chỉ tiêu thu nợ năm 2022.

Trong đó, đơn vị thu bằng biện pháp quản lý nợ được 910 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ được 428,2 tỷ đồng. Riêng tại cơ quan cục thuế, đơn vị đã thực hiện các biện pháp đôn đốc và đã thu hồi được 430 tỷ đồng tiền thuế mà người nộp thuế nộp sau khi đã hết thời hạn nộp thuế.

Thông tin về tình hình xử lý nợ thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, ông Võ Hùng cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2022, cục thuế xử lý khoanh nợ tiền thuế đối với 69 người nộp thuế, số tiền 1,2 tỷ đồng.

Công chức thuế Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ rà soát phát thông báo nợ đọng thuế đến từng doanh nghiệp, người nộp thuế. Ảnh: TN

Theo ông Võ Hùng, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu nợ thuế trên địa bàn, cục thuế đã chủ động rà soát, phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân nợ của từng người nộp thuế, phân loại nợ theo đúng tính chất nợ và hồ sơ phân loại nợ phải đảm bảo đầy đủ, theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ của Tổng cục Thuế, trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp thu nợ phù hợp.

Cụ thể, đối với người nộp thuế có số tiền thuế nợ dưới 90 ngày, bộ phận quản lý nợ thường xuyên gửi thông báo tiền thuế nợ; công chức, bộ phận quản lý nợ phải gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử hoặc mời người nộp thuế đến cơ quan làm việc để đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài.

Đã khoanh nợ cho trên 6.000 lượt người nộp thuế

Tính lũy kế từ ngày 1/7/2020 đến nay, toàn cục thuế đã khoanh nợ cho 6.009 người nộp thuế, số tiền 141,3 tỷ đồng, đạt 98% so với nhiệm vụ giao. Bên cạnh đó, đơn vị xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 1.721 người nộp thuế, số tiền 6,5 tỷ đồng, bằng 90% so với nhiệm vụ giao. Từ đầu năm đến 30/6/2022, cục thuế đã tham mưu, trình UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành 17 quyết định xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; đồng thời đã lập hồ sơ trình Tổng cục Thuế ban hành 3 quyết định xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho 3 người nộp thuế, với số tiền 18,2 tỷ đồng.

Đối với người nộp thuế có số tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế, cục thuế kiên quyết, áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế theo quy định; đồng thời công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiên thông tin đại chúng, nhất là các doanh nghiệp, tổ chức nợ tiền sử dụng đất.

Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực nhưng người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước thì kịp thời chuyển sang áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định; khẩn trương rà soát người nộp thuế đã được gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ đến nay vẫn chưa nộp tiền thuế vào ngân sách thì tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Đối với tiền thuế nợ khó thu và các khoản nợ liên quan đến đất cần phối hợp với các bộ phận và các cơ quan liên quan để thu thập, bổ sung, hoàn thiện, lập đầy đủ hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý khoanh nợ, xóa nợ, Cục Thuế Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu đến 31/12/2022 cơ bản hoàn thành việc xử lý nợ theo Nghị quyết 94 của Quốc hội./.

Văn Tuấn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/cuc-thue-quang-ngai-thu-duoc-tren-84-chi-tieu-thu-no-thue-109053.html