Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cục Thuế TPHCM kiến nghị thu hồi dự án nợ tiền thuê đất

Lãnh đạo Cục Thuế TPHCM đã gửi kiến nghị UBND thành phố thu hồi 2 dự án của đơn vị nợ tiền thuê đất lớn nhưng không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo thống kê của Cục Thuế TPHCM, nửa năm 2020, số tiền nợ thuế trên địa bàn trên 30.000 tỷ đồng, trong đó gần 13.800 tỷ đồng nợ khó thu. Có 4 trường hợp nợ tiền liên quan đến đất đai nhưng không còn khả năng trả nợ là Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy nợ 178 tỷ đồng, gồm 80 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, 98 tỷ đồng tiền chậm nộp; chùa Ấn Giáo nợ 24,5 tỷ đồng, gồm tiền thuê đất 19,1 tỷ đồng và tiền chậm nộp 5,3 tỷ đồng; Trường Trung cấp Phương Nam nợ 33 tỷ đồng, gồm tiền sử dụng đất 26 tỷ đồng và tiền chậm nộp 7 tỷ đồng, nhưng do trường không có khả năng tài chính để thực hiện dự án nên Cục Thuế đã có văn bản đề nghị thu hồi dự án gửi Sở TN-MT; Công ty Giày Hiệp Hưng nợ 15,8 tỷ đồng, gồm tiền thuê đất 6,9 tỷ đồng và tiền chậm nộp 8,9 tỷ đồng, nhưng công ty này đã giải thể mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nên chưa khóa được mã số thuế, cơ quan thuế phải chuyển toàn bộ hồ sơ của công ty về Bộ Công thương.

Cục Thuế TPHCM đã kiến nghị UBND thành phố thu hồi dự án của 2 đơn vị là Trường Trung cấp Phương Nam và Công ty Giày Hiệp Hưng. Lãnh đạo Cục Thuế TPHCM cũng cho biết, đối với các khoản thu từ đất, Cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát, trong đó tập trung vào các nguồn thu từ kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, các khoản nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, các nguồn thu có khả năng thu trong các tháng cuối năm và các năm tiếp theo... để có biện pháp xử lý, thu hồi nợ hiệu quả.

HÀN NI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cuc-thue-tphcm-kien-nghi-thu-hoi-du-an-no-tien-thue-dat-692520.html