Khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách sau khi sáp nhập

Khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách sau khi sáp nhập

Những tháng đầu năm 2019, Cục Thuế Nghệ An đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước. Tính đến ngày 31/8/2019,...

19 liên quan

Cục Thuế Nghệ An: Phát huy truyền thống, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

Cục Thuế Nghệ An: Phát huy truyền thống, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 10/9/1945 ngành Thuế Việt Nam được thành lập. Cùng...

19 liên quan

Giảm được 102 chi cục thuế

Sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế...

19 liên quan

Tiếp tục giảm 97 Chi cục Thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp tục phê duyệt Đề án sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế tại 32 Cục Thuế và ban hành...

19 liên quan

Ngành Thuế tiếp tục giảm 93 chi cục thuế

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục hợp nhất chi cục thuế tại...

19 liên quan

Cục Thuế Điện Biên: Chi cục thuế khu vực hoạt động ổn định, hiệu quả sau hợp nhất

Cục Thuế Điện Biên đã thực hiện hợp nhất 4 chi cục thuế cấp huyện thành 2 Chi cục thuế khu vực từ ngày 5/8/2019....

19 liên quan

Ngành thuế đặt mục tiêu hết năm 2019 sẽ giảm 202 chi cục thuế

Năm 2019, ngành thuế đã triển khai việc hợp nhất các chi cục thuế. Mục tiêu đến hết năm 2019 sẽ triển khai...

19 liên quan

Hết 2019, hợp nhất, giảm 202 chi cục thuế: Phải tránh bè phái, cục bộ khi sắp xếp nhân sự

Mục tiêu của ngành thuế là đến hết năm 2019 sẽ triển khai hợp nhất đối với 384 chi cục để thành lập 182 chi...

19 liên quan

Cục Thuế tỉnh hợp nhất, tinh gọn bộ máy

Cục Thuế tỉnh vừa thực hiện hợp nhất 8 chi cục thuế địa phương thành 4 chi cục thuế khu vực trực thuộc, gồm:...

19 liên quan

Lâm Đồng: Thu nội địa 7 tháng đạt 65% dự toán

Báo cáo của Cục Thuế Lâm Đồng cho thấy, thu ngân sách 7 tháng năm 2019 do Cục thuế thực hiện được gần 4.500...

19 liên quan

Cục Thuế Hà Nội: Giảm đầu mối- tăng chất lượng phục vụ người nộp thuế

Cục Thuế Hà Nội vừa thực hiện sáp nhập 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế Hà...

19 liên quan

Hà Nội có 3 chi cục thuế khu vực mới, sẽ vận hành từ ngày 5/8

Cục Thuế TP. Hà Nội đã sáp nhập 6 chi cục thuế hiện tại để thành lập 3 chi cục thuế khu vực.

19 liên quan

Ngành Thuế, giảm khoảng 30% đầu mối cấp đội

Tổng cục Thuế vừa ban hành kế hoạch tinh giản biên chế ngành Thuế giai đoạn 2020 – 2021.

19 liên quan

Cục Thuế tỉnh Hải Dương hoàn thành sáp nhập 100% các chi cục thuế

Ngày 15/11, đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Thuế khu...

19 liên quan