Công ty thưởng Tết quá thấp, hơn 1.000 công nhân nghỉ việc tập thể

Công ty thưởng Tết quá thấp, hơn 1.000 công nhân nghỉ việc tập thể

Do công ty thưởng Tết quá thấp, hơn 1.000 công nhân ở tỉnh Ninh Bình đã quyết định ngưng việc tập thể để phản...

12 liên quan

Vụ hơn 1.000 công nhân nghỉ việc ở Ninh Bình: Công ty tăng thưởng Tết

Vụ hơn 1.000 công nhân nghỉ việc ở Ninh Bình: Công ty tăng thưởng Tết

Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam cho biết đã đồng ý thưởng Tết một tháng lương cơ bản cho công...

12 liên quan

Hơn 1.000 công nhân nghỉ việc phản đối vì thưởng Tết thấp

Hơn 1.000 công nhân thuộc Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đồng...

12 liên quan

Hơn 1.000 công nhân nghỉ việc vì doanh nghiệp thưởng tết quá thấp

Do không được thưởng tết dương lịch và thấy mức thưởng tết âm lịch quá thấp, toàn bộ hơn 1.000 công nhân đang...

12 liên quan

Cho rằng công ty thưởng Tết không xứng đáng, hơn 1.000 công nhân ngưng việc tập thể

Cho rằng công ty thưởng Tết không xứng đáng, hơn 1.000 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Ever Great...

12 liên quan

Hơn 1.000 công nhân ở Ninh Bình nghỉ việc do thưởng Tết không thỏa đáng

Hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam đồng loạt nghỉ việc yêu cầu phải có chế...

12 liên quan