Cúm gia cầm bùng phát tại Hàn Quốc

NDĐT – Hàn Quốc vừa tiến hành phân loại tiêu hủy hơn 300 nghìn con gà và các loại gia cầm khác sau khi phát hiện dịch cúm bùng phát tại một trang trại ở phía tây nam. Bộ trưởng nông nghiệp Hàn Quốc cho biết, đây là trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở nước này sau 13 tháng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119093&sub=82&top=45