Cụm thi đua số 1 - Thanh niên CAND ký giao ước thi đua

Gốc
Ngày 25/10, tại TP Đà Nẵng, Cụm thi đua số 1- Thanh niên CAND (tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của 5 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và Đà Nẵng) đã tổng kết phong trào thi đua trong tuổi trẻ CAND giai đoạn 2011-2013 và ký giao ước thi đua giai đoạn 2013-2015 với sự chứng kiến của gần 1.000 đoàn viên Công an.

Giao ước thi đua giữa tuổi trẻ Cụm thi đua số 1 được ký kết lần đầu tiên năm 2011 nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ của lực lượng CAND và phát huy tính sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ CAND trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Chung sức vì cộng đồng”...

Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình xuất sắc, tiêu biểu; nhiều tấm gương nổi bật, xứng đáng đại diện cho tuổi trẻ CAND trong các diễn đàn Thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Tiếp đó, giao ước thi đua giai đoạn 2013-2015 được bổ sung những nội dung quan trọng, với tinh thần “4 xung kích”, “3 tình nguyện”, quyết tâm “Đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả, xung kích, tình nguyện vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”.

Cụ thể, tuổi trẻ CAND cụm thi đua số 1 sẽ nỗ lực học tập, làm việc theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, sẵn sàng xung kích, nhận công tác ở vùng sâu vùng xa, tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi...

Tin nóng

Tin mới