Cụm thi đua số II TAND: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xét xử

Gốc
Cụm thi đua số II TAND gồm 14 đơn vị TAND các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong năm qua, Cụm đã đạt nhiều thành tích, góp phần xây dựng TAND vững mạnh, trong sạch, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước.

Năm 2019, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các đơn vị TAND trong Cụm thi đua đã quán triệt, triển khai và thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, TANDTC và Tỉnh ủy các tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Lê Hồng Quang Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, sáng tạo trong công tác; tạo động lực để thi đua thực sự là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, công chức và người lao động TAND trong Cụm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019 góp phần xây dựng TAND vững mạnh, trong sạch, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước.

Các đại biểu bỏ phiếu suy tôn các đơn vị đề nghị tặng cờ thi đua TAND và cờ thi đua của Chính phủ năm 2019

Do làm tốt phong trào thi đua và thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án nên năm 2019, TAND 14 tỉnh miền núi phía Bắc đã thụ lý 53.265 vụ, việc các loại.

Công tác giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự và vụ án hành chính cũng có nhiều chuyển biến tích cực, về tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ án, nhất là vụ án tạm đình chỉ được các đơn vị đều quan tâm chú trọng, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thường xuyên để đưa ra giải quyết. Chất lượng án hình sự trong năm 2019 đều đạt yêu cầu, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Đỗ Ngọc Tuấn, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ, Cụm trưởng cụm số II báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Về thành tích của Cụm thi đua số II, đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Chánh án TANDTC đánh giá cao sự tích cực, sáng tạo trong việc tham gia thực hiện các phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua, nhằm tăng cường mối quan hệ với chính quyền và nhân dân địa phương. Kịp thời hỗ trợ, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức hệ thống Tòa án trước những vấn đề xã hội và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Cán bộ Tòa án phải “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân".

Trong năm qua, toàn Cụm cũng đã ủng hộ gần 2 tỉ đồng cho các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”. Theo Phó Chánh án Lê Hồng Quang, đây là những việc làm thiết thực, ý nghĩa cần tiếp tục phát huy.

“Tòa án không chỉ cần nâng cao chất lượng xét xử, mà còn có nhiệm vụ phối hợp tham mưu với cấp ủy địa phương nhằm thực hiện tốt các vấn đề xã hội”, Phó Chánh án Lê Hồng Quang nêu rõ.

Đồng chí Hoàng Văn Tiến, Phó chánh án TAND tỉnh Hà Giang trình bày Giao ước thi đua năm 2020

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X... Phó Chánh án Lê Hồng Quang lưu ý, nhiệm vụ của các Tòa án hết sức nặng nề. Vì vậy, các Tòa án phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của quốc hội; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; Luật tổ chức TAND năm 2014 và các chỉ tiêu nhiệm vụ do cấp ủy các địa phương trong Cụm thi đua đề ra.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Chánh án Lê Hồng Quang, Cụm thi đua số II đã đưa ý kiến chỉ đạo vào phương hướng, nhiệm vụ thi đua của Cụm vào năm 2020.

Hà Lan – Đức Hạnh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cum-thi-dua-so-ii-tand-nang-cao-chat-luong-va-hieu-qua-cong-tac-xet-xu-34387.html