Cung cấp miễn phí dịch vụ chuyển đổi số về khởi nghiệp cho thanh niên

Từ nay đến tháng 11/2022, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp các đơn vị liên quan triển khai 15 khóa bồi dưỡng trên cả nước, mỗi khóa dành cho 100-150 học viên, với nhiều nội dung như kỹ năng thành lập, phát triển doanh nghiệp, phân tích thị trường, mô hình kinh doanh, định vị khách hàng, phát triển sản phẩm, xây dựng hồ sơ gọi vốn.

Đại diện các bên liên quan triển khai ký kết thỏa thuận.

Đại diện các bên liên quan triển khai ký kết thỏa thuận.

Chiều 18/8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các Công ty cổ phần Chili, ODS, Mắt Bão, với nhiều nội dung liên quan đến tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp.

Những nội dung nêu trên sẽ được các bên phối hợp triển khai từ nay đến tháng 11/2022; gồm 15 khóa bồi dưỡng, mỗi khóa cho 100-150 học viên; tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chuỗi chương trình đặt mục tiêu nâng cao nhận thức cho thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng thông tin về cơ hội, thách thức, rủi ro cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp.

Ngoài ra, chuỗi chương trình còn tập trung hỗ trợ, tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp và ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh cho hội viên, thanh niên.

Các buổi tập huấn sẽ truyền tải kiến thức về khởi nghiệp, phương pháp hình thành ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kỹ năng thành lập, phát triển doanh nghiệp gắn với phân tích thị trường, mô hình kinh doanh, định vị khách hàng, phát triển sản phẩm, xây dựng hồ sơ gọi vốn...

Giảng viên và báo cáo viên của chuỗi chương trình là những chuyên gia đầu ngành từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

Việc tổ chức chuỗi chương trình sẽ do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên các tỉnh, thành phố, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Báo Thanh niên, Cổng Tri thức Thánh Gióng cùng các đơn vị nêu trên thực hiện.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cung-cap-mien-phi-dich-vu-chuyen-doi-so-ve-khoi-nghiep-cho-thanh-nien-post711037.html