Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cung cấp thêm 75 tỷ USD để hỗ trợ NH Mỹ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet – Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ đã liên tục cung cấp các khoản vay cho các ngân hàng từ giữa tháng 12/2007 để giúp họ bình ổn hoạt động.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=72727