Cung cấp thông tin cho người dân qua tin nhắn điện thoại

Gốc
Theo Văn phòng UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai thuộc Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai nhiều dịch vụ tiện ích thông minh cho người dân đến làm các thủ tục hành chính, trong đó có tin nhắn thông báo kết quả giải quyết hồ sơ qua điện thoại.

Cụ thể, khi thủ tục hoàn thành, hệ thống quản lý hồ sơ sẽ tự động chuyển thông báo trạng thái đến người dân. Chỉ tính trong hơn 7 tháng của năm 2019 đã có trên 100 ngàn tin nhắn được gửi đến người dân qua điện thoại. Ngoài ra, Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai còn ứng dụng mã tra cứu QR dành cho khách hàng có ứng dụng Zalo trên điện thoại thông minh để tra cứu hiện trạng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

Thành Nam