(ATPvietnam.com) -Trên sàn HOSE, cung cầu cổ phiếu đều khá "èo uột" khiến thị trường buồn tẻ.

Chi tiết đặt lệnh cổ phiếu trên 2 sàn ngày 13/4 Trên sàn GDCK Tp Hồ Chí Minh, trong phiên đã có 13.902 lệnh đặt mua với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được đặt mua đã giảm tiếp còn 30.559.370 đơn vị, tương đương giảm 24,79% so với phiên giao dịch trước đó. Và đã có 16.106 lệnh đặt bán với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được đặt bán trong phiên đã giảm mạnh xuống còn 36.153.850 đơn vị, tương đương đã giảm 14,14% so với phiên giao dịch trước đó. Thống kê cho thấy trung bình mỗi lệnh đặt mua có 2.198 cổ phiếu trong khi đó trung bình mỗi lệnh đặt bán đạt 2.245 cổ phiếu. Cung-cầu chứng khoán trên HOSE trong 5 phiên gần nhất: Ngày Số lệnh đặt mua Kl đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán 05/04/11 17,215 46,950,130 15,866 38,630,230 06/04/11 19,647 57,422,570 18,211 41,506,670 07/04/11 16,705 44,582,910 24,254 53,690,790 08/04/11 16,131 40,631,420 19,109 42,109,810 13/04/11 13,902 30,559,370 16,106 36,153,850 Tổng 83,600 220,146,400 93,546 212,091,350 Còn trên sàn Hà Nội, diễn biến cũng tương tự, cung-cầu cổ phiếu đều giảm xuống mức thấp. Trong phiên đã có 11.856 lệnh đặt mua với tổng khối lượng cổ phiếu được đặt mua đã giảm tiếp xuống còn 28.760.600 đơn vị, tương đương giảm 15,05% so với phiên giao dịch trước đó. Và đã có 13.036 lệnh đặt bán với tổng khối lượng cổ phiếu được đặt bán trong phiên đã giảm mạnh xuống còn 30.057.100 đơn vị, tương đương đã giảm 12,25% so với phiên giao dịch trước đó. Thống kê cho thấy trung bình đã có 2.426 cổ phiếu được đặt mua/lệnh trong khi đó bình quân có 2.306 cổ phiếu đặt bán/lệnh. Cung-cầu chứng khoán trên HNX trong 5 phiên gần nhất: Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán 05/04/11 16,048 41,333,700 14,317 33,641,000 06/04/11 17,358 50,055,600 17,430 38,874,200 07/04/11 13,985 37,046,900 19,981 43,441,500 08/04/11 14,123 33,855,000 15,378 34,251,400 13/04/11 11,856 28,760,600 13,036 30,057,100 Tổng 73,370 191,051,800 80,142 180,265,200 Hoàng Khánh