Củng cố, kiện toàn các đội công tác tăng cường cơ sở

Gốc
QĐND - Ngày 27-5, Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội công tác tăng cường cơ sở trên địa bàn các quân khu.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội công tác tăng cường cơ sở, các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện chặt chẽ. Đến nay, toàn quân còn 170 đội công tác tăng cường cơ sở làm nhiệm vụ trên địa bàn 192 xã (trong đó có 44 xã biên giới) thuộc 28 tỉnh. Các đội công tác đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đội công tác tăng cường cơ sở, hội nghị chỉ rõ: Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy và các cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát biên chế, tổ chức theo hướng tinh gọn; điều chỉnh, bổ sung một số chế độ chính sách nhằm tạo điều kiện để các đội công tác phát huy tác dụng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, củng cố quốc phòng-an ninh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Bùi Minh Tuệ

Tin nóng

Tin mới