Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh

90 năm qua, cùng với hệ thống tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng. Tự hào về lịch sử vinh quang, ngành Tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong nhân dân, tạo động lực xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Viết Thành

Luôn “đi trước, đi trong và đi sau”

Từ tổ chức tiền thân là Đội Tuyên truyền xung phong, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã từng bước xây dựng và trưởng thành. Mỗi giai đoạn lịch sử, đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đều thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, ý chí kiên cường trên mặt trận tư tưởng.

Theo dòng lịch sử, hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ngày càng phong phú, đa dạng như: Tập trung cho công tác "chỉnh Đảng, chỉnh cán", phát hiện và đưa những cán bộ, đảng viên cầu an, "chạy dài" ra khỏi Đảng; tăng cường củng cố lập trường tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên; tổ chức cho cán bộ học tập lý luận; kiện toàn đội ngũ cán bộ chính trị và quân sự…

Hoạt động nghiệp vụ ngành Tuyên giáo Hà Nội ngày càng trưởng thành với kết quả toàn diện trên các mặt: Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu và giáo dục lý luận, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng; báo chí, xuất bản… Từ thực tiễn cách mạng của ngành Tuyên giáo Hà Nội, hai tỉnh Hà Đông, Sơn Tây (cũ); đã tỏa sáng nhiều phong trào thi đua mang dấu ấn riêng như: "Ba sẵn sàng", “Ba đảm đang”, "Chiếc gậy Trường Sơn", "Báo công, lập công", "Người tốt, việc tốt"... Trong những năm tháng chống chiến tranh xâm lược, đã có 8 cán bộ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Đông (cũ) vĩnh viễn nằm xuống…

Từ ngày 1-8-2008, thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trên cơ sở hợp nhất với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây đã phối hợp với các cơ quan thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2010 đến nay, dù phải thực hiện khối lượng công tác lớn, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng công tác tư tưởng - tuyên giáo của Đảng bộ thành phố luôn khẳng định được hiệu lực, hiệu quả. Ngành Tuyên giáo Thủ đô đã "đi trước, đi trong và đi sau" các công việc thường nhật cũng như trong các sự kiện quan trọng; kịp thời tham gia xử lý “điểm nóng”, chủ động giải quyết tốt những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đã có đóng góp quan trọng trong thành tựu 12 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh rất khó khăn, chưa có tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã thích ứng nhanh, triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần quan trọng cùng thành phố chiến thắng đợt đầu dịch Covid-19. Nhờ đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy là một trong 18 cơ quan và là Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy duy nhất được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tự tin hướng tới tương lai

Tự hào về 90 năm lịch sử vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, 71 năm lịch sử Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đứng trước những nhiệm vụ đang đặt ra, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô xác định phải tiếp tục nỗ lực vươn lên, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trong quá trình đó, điểm tựa của ngành chính là những bài học kinh nghiệm quý giá. Trước hết, đó là bài học trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả tình huống bước ngoặt diễn ra, phải luôn kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị, không ngả nghiêng, dao động, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng; tham mưu có hiệu quả, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác.

Công tác tư tưởng phải lấy nghị quyết của Đảng, của Thành ủy, nhiệm vụ chính trị làm nội dung cơ bản, vận dụng sáng tạo vào từng thời kỳ, từng giai đoạn, từng đối tượng, từng địa bàn; nắm vững trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá; kết hợp công tác giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn với công tác kiểm tra, đôn đốc... Người làm công tác tuyên giáo Thủ đô phải bám sát thực tiễn, nhạy bén, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến làm hạt nhân cho các phong trào cách mạng...

Sức chiến đấu của công tác tuyên giáo Thủ đô chính là ở sự chủ động, kiên quyết, kịp thời phản bác một cách có cơ sở khoa học, có sức thuyết phục đối với những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Chúng ta cần quyết tâm không để diễn ra “khoảng trống thông tin”, đặc biệt là trên internet và mạng xã hội.

Để làm được tốt những yêu cầu, nhiệm vụ đó, các cơ quan tuyên giáo phải quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Tất cả phải hướng tới xây dựng được đội ngũ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đó là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự giác ngộ lý tưởng cách mạng sâu sắc, có đạo đức trong sáng, chuyên môn giỏi, tâm huyết, yêu nghề, năng động, sáng tạo.

Mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngành Tuyên giáo Thủ đô là phải thực hiện phương châm “Bản lĩnh, đổi mới, chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả”, tạo bầu không khí chính trị tích cực, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong dân, từ đó tạo ra động lực phát triển cho Thủ đô và đất nước.

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trước mắt hiện nay là các “binh chủng” làm công tác tuyên giáo thành phố phải chủ động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, ngành và nhân dân tiếp tục thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ theo Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 3-4-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”; thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, phải tập trung tuyên truyền góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Từ nay đến cuối năm 2020, có khoảng 40 sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô, tiêu biểu như: Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội... Do đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải tập trung tận dụng tốt cơ hội này để tuyên truyền, hun đúc niềm tự hào, khơi dậy khát vọng đổi mới, ý chí quyết tâm không lùi bước trước khó khăn của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Nhìn lại 90 năm lịch sử của ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành. Đây là hành trang để chúng ta tự tin bước tới, tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng danh “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”…

Nguyễn Văn Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/974352/cung-co-niem-tin-nhan-len-suc-manh