Một thuở Hoành Sơn em có biết Bà huyện Thanh Quan chạnh nhớ nhà Chi tiết...