Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cùng đi tìm mức đáy của giá dầu thế giới

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Lý do chính khiến giá dầu hạ là triển vọng u ám của kinh tế thế giới. Nhu cầu dầu vẫn tăng tại một số nơi như Trung Quốc. Tuy nhiên, nhìn chung nhu cầu dầu giảm khắp nơi trên thế giới. Nhu cầu dầu của Mỹ giảm đáng kể, nhiều chuyên gia dự đoán nhu cầu dầu năm sau sẽ tiếp tục hạ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=115595