Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cung đủ ngoại tệ để nhập phân bón kịp thời

Gốc

Các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón sẽ được tạo thuận lợi về hạn mức cho vay và vay vốn bằng ngoại tệ, để nhập khẩu đủ và kịp thời phân bón phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/9/100449.cand