Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cùng giảm lãi suất huy động và cho vay

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Một số ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cũng đang xem xét giảm lãi suất cho vay phù hợp; trong đó chú trọng giảm lãi suất đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, thu mua lương thực, doanh nghiệp nhỏ và vừa và các dự án đầu tư có hiệu quả.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=99863