Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cùng hành động để thay đổi thế giới

Đó là chủ đề của chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 vừa được UBND tỉnh ban hành trong Văn bản số 11835/UBND-VP nhằm chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch từ nay đến ngày 15/10.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch... Quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị như thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

Đồng thời tuyên truyền, tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các KCN - CCN, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường…; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí.

Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

QUANG VŨ