Cung hoàng đạo nào hay bị người khác bỏ mặc?

Gốc
Kim Ngưu, Nhân Mã và Thiên Bình đứng top 3 luôn.

Sao nào hay bỏ mặc người khác?

Hạng 1: Nhân Mã

Hạng 2: Song Tử

Hạng 3: Sư Tử

Hạng 4: Ma Kết

Hạng 5: Bạch Dương

Nhân Mã: Đệ nhất nhẫn tâm

Sao nào hay bị bỏ mặc?

Hạng 1: Kim Ngưu

Hạng 2: Nhân Mã

Hạng 3: Thiên Bình

Hạng 4: Song Ngư

Hạng 5: Xử Nữ

Tuyên ngôn của 12 sao trong công việc:

Bạch Dương: Trong công việc thì không sợ gì hết!

Kim Ngưu: Yên lặng cày cấy, bỗng nhiên nổi tiếng.

Song Tử: Tất cả theo tui, hạ bút thành văn.

Cự Giải: Nói ít làm nhiều, thời thế tạo anh hùng.

Sư Tử: Kiên trì đi con đường ngay thẳng.

Xử Nữ: Làm việc từ từ mà tinh tế, sẽ có kết quả tốt nhất!

Thiên Bình: Yêu hài hòa, yêu công bằng.

Thiên Yết: Làm việc quang minh chính đại.

Nhân Mã: Yêu vui vẻ, yêu tự do.

Ma Kết: Chỉ cần muốn, nhất định xong.

Bảo Bình: Biết người biết mặt không biết lòng, một mình cố gắng!

Song Ngư: Cố gắng cống hiến, tăng cường hành động.

(Theo Mật ngữ 12 chòm sao)

Tin nóng

Tin mới