Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cũng là "mèo mả, gà đồng"

Báo Đại Đoàn Kết
Gốc

Nhận thấy sức khỏe của Lý Tống rất yếu, nhân viên y tế buộc ông ta phải lên xe vào bệnh viện. Thế là mũi tên do Nguyễn Xuân Ngãi bắn ra trúng hai đích: Một là đã có thể chấm dứt cuộc tuyệt thực trong danh dự, và hai là chứng minh tinh thần Lý Tống "rất cao", sẵn sàng nhịn ăn, nhịn uống đến lúc chui vào quan tài, nhưng vì y tế Mỹ không cho “nhịn” tiếp, nên đành chịu!

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2008/7/66713.cand