Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP vừa mời "viên ngọc của Châu Á" Củng Lợi làm đại sứ của môi trường toàn cầu, nhằm kêu gọi mọi người từ bỏ những thói quen xấu, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và giảm lượng khí thải carbon dioxide.