Cùng lúc ký hợp đồng lao động với 2 công ty được không?

Gốc
Người lao động có thể ký hợp đồng lao động chính thức với 2 công ty được không, nghĩa vụ đóng thuế, bảo hiểm xã hội như thế nào?

Cùng lúc ký hợp đồng lao động với 2 công ty được không? - Ảnh 1

Hình minh họa.

Hiện nay do nhu cầu cần tiền cho sinh hoạt, công việc hiện tại của tôi thời gian làm ngoài giờ, có ký hợp đồng lao động chính thức, đóng thuế, bảo hiểm theo luật pháp. Nay tôi tìm thêm một công việc khác làm giờ hành chính không ảnh hưởng công việc hiện tại.

Vậy tôi có thể ký hợp đồng lao động chính thức với 2 công ty được không? Nếu được tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ đóng thuế, bảo hiểm xã hội như thế nào? Tôi không muốn thông báo cho công ty cũ và công ty mới rằng tôi đang làm cả hai được không?

Luật sư Hoàng Việt Hùng - Giám đốc Công ty NetLaw trả lời: Bạn có thể giao kết Hợp đồng lao động chính thức cùng lúc với nhiều Công ty. Đối với Công ty bạn giao kết Hợp đồng đầu tiên, cả công ty này và bạn có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ quy định, bạn chỉ cần tham gia đóng BHXH tại 1 công ty.

Đối với công ty bạn giao kết Hợp động thứ 2, nếu bạn làm công việc mang tính chất thường xuyên, thuộc trường hợp bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 2 – Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì ngoài khoản lương công ty trả cho bạn theo Hợp đồng, công ty còn có nghĩa vụ thanh toán thêm khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 19% tiền lương đã thỏa thuận trên hợp đồng theo quy định Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP:

“Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật”.

Đối với nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, thông thường bộ phận nhân sự của công ty bạn giao kết hợp đồng đầu tiên sẽ kê khai và đóng thuế thu nhập cho bạn. Đối với công ty bạn giao kết hợp đồng thứ 2 thì có thể chia ra thành các trường hợp như sau:

Nếu bạn là lao động thời vụ (Hợp đồng dưới 3 tháng), theo quy định tại mục I, khoản 1, ĐIều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC “Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân". Nếu thu nhập của bạn trên 2 triệu bạn bị khấu trừ trực tiếp 10%.

Nếu thời hạn Hợp đồng lao động của bạn trên 3 tháng, thay vi ủy quyền cho nhân sự kê khai và nộp thuế bạn có thể tự kê khai và nộp theo cách tính như sau:

1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công: được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà bạn nhận được từ 02 Công ty trong kỳ tính thuế.

2. Các khoản giảm trừ:

Mức giảm trừ gia cảnh: Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm. Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/TT-BTC. Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư số 111/TT-BTC.

3. Trong dó thu nhập tính thuế

TNTT = (Tổng thu nhập chịu thuế - 9.000.000 – 3.600.000* só người phụ thuộc) * Thuế suất

4. Thuế suất thuế TNCN được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Phụ lục 01/PL-TNCN theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Cùng lúc ký hợp đồng lao động với 2 công ty được không? - Ảnh 2

Ngoài ra, theo quy định pháp luật hiện hành, không có quy định nào bắt buộc bạn phải thông báo cho công ty cũ và công ty mới về việc bạn đang làm cả hai Công ty.

Trên đây là phần trả lời của chuyên gia pháp lý về trường hợp của bạn, chúc bạn sớm giải tỏa được những băn khoăn của mình. Mọi câu hỏi cần giải đáp, xin mời quý độc giả gửi về hòm thư nguyenxinh@phapluatplus.vn của Phapluatplus.vn.

Nguyễn Xinh

Tin nóng

Tin mới