Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cùng nhà đầu tư vượt khó khăn

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Ở Khu kinh tế mở Chu Lai, hoạt động đầu tư trong những năm qua đã thu được những kết quả khá khả quan. Tính đến thời điểm hiện nay có 55 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 1,8 tỷ USD...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.49145.qdnd