(NLĐ) - Từ ngày 20-9 đến 20-10, Ban Tổ chức cuộc thi “Đi tìm người rước đuốc Olympic 2008” - do Công ty Điện tử Samsung Vina tổ chức - sẽ nhận bài thi để tìm 3 công dân VN tham gia cuộc chạy rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại TPHCM đúng ngày 30-4-2008.