Cùng thanh niên vùng cao Hòa Bình lập thân, lập nghiệp

Gốc
ND - Tỉnh Hòa Bình có khoảng 110 nghìn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là người dân tộc thiểu số, chiếm hơn 70% tổng số ĐVTN trong toàn tỉnh và họ đều có nhu cầu học nghề, làm việc.

Tin nóng

Tin mới