Cùng xây dựng Thủ đô

Gốc
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang Thủ đô còn triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Đặc biệt, các đơn vị quân đội đã nghiêm túc triển khai phong trào 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới' do Bộ Quốc phòng phát động với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần cùng Hà Nội đạt nhiều thành công trong xây dựng nông thôn mới với 7 đơn vị cấp huyện, 367/382 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nhìn lại phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" có thể thấy, lực lượng vũ trang Thủ đô đã triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất, vận dụng phù hợp với từng đơn vị và nhu cầu thực tiễn mỗi địa phương. Các hoạt động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức thường xuyên, liên tục tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tăng cường gắn kết mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân, chính quyền địa phương ngày càng gắn kết là điều kiện thuận lợi để củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đây cũng chính là cầu nối để các đơn vị quân đội và địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh… Do đó, hơn bao giờ hết, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Các đơn vị quân đội và chính quyền địa phương cần tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào; từ đó, tạo được sự nhất trí, đồng thuận cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó là tăng cường lồng ghép các chương trình, huy động nguồn kinh phí của cấp trên và của địa phương với việc kết hợp lực lượng quân đội tham gia, tạo thành phong trào lớn.

Để củng cố hơn nữa “thế trận lòng dân”, lực lượng vũ trang Thủ đô cũng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, cần tích cực, chủ động bám sát cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, xác định rõ nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân để xây dựng kế hoạch, triển khai có trọng tâm, trọng điểm nhằm đạt được hiệu quả cao nhất; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả và mở rộng địa bàn tham gia hỗ trợ tại các xã khó khăn, góp phần cùng các địa phương sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, từng bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Về phía cơ sở, cấp ủy, chính quyền cũng cần có những hình thức biểu dương, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ, đơn vị quân đội làm tốt công tác hỗ trợ người dân, địa phương, tạo động lực để lực lượng vũ trang Thủ đô tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó là tổ chức những đợt thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, qua đó thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân.

Khi quân đội, địa phương, người dân cùng chung sức củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp để giữ vững quốc phòng, an ninh, cùng góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Quỳnh Anh

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/991840/cung-xay-dung-thu-do