Cuộc cải tổ của những “hợp đồng nô lệ” trong showbiz Hàn

Gốc
(2Sao) - Rất nhiều công ty giải trí bao gồm cả YG Entertainment đã phải chỉnh sửa lại những bản hợp đồng bất công với nghệ sĩ trực thuộc công ty sau một cuộc điều tra của chính quyền được thực hiện bởi Ủy ban bình đẳng Thương Mại FTC.

Ngày hôm qua, FTC đã thông báo rằng có 198 bản hợp đồng giữa các nghệ sĩ và công ty quản lý được sửa lai sau đợt kiểm tra của họ với 20 công ty. Đợt thanh tra này đã được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay. Nghệ sĩ tự do xuất ngoại | Big Bang sẽ chỉ cần thông báo trước cho công ty về chuyến đi của mình chứ không cần sự cho phép của YG như trước. Một ví dụ tiêu biểu là YG Entertainment đã bỏ một điều khoản rằng “Sau khi hợp đồng giữa công ty và nghệ sĩ kết thúc, công ty sẽ được giảm bớt nghĩa vụ trả tiền bản quyền cho những bản ghi, sáng tác của các nghệ sĩ. Và tất cả lợi nhuận thu được từ những bản ghi, sáng tác này sẽ đều thuộc về công ty”. Điều khoản này có nghĩa là từ nay các nghệ sĩ của nhà YG có thể nhận được tiền bản quyền cho những ca khúc mà họ thực hiện với YG kể cả khi đã rời khỏi công ty. Ngoài ra, YG cũng đã thay đổi điều khoản “Nghệ sĩ phải được sự cho phép của công ty khi đi du lịch ở ngoài địa phận Hàn Quốc” thành “Các nghệ sĩ phải thông báo cho công ty kế hoạch du lịch ở nước ngoài để không gây ngưng trệ trong quá trình lập kế hoạch quản lý”. Như vậy, sau này các nghệ sĩ của YG như Big Bang hay 2NE1 chỉ cần thông báo trước cho công ty về chuyến đi của mình chứ không cần sự cho phép của YG như trước. Nghệ sĩ có quyền thương thảo chấm dứt hợp đồng Kể từ giờ, các nghệ sĩ còn được quyền xin thôi việc lúc nào mình muốn. Về điều này, điều khoản “Nghệ sĩ không được dừng hoạt động biểu diễn hoặc thôi việc trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực mà không được sự cho phép từ phía công ty” đã được đổi thành “Nếu nghệ sĩ muốn chấp dứt hoạt động hoặc thôi việc trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực thì công ty và nghệ sĩ sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề này”. Tuy nhiên vụ kiện cáo của 3 thành viên DBSK với SM vẫn về bản "hợp đồng nô lệ" vẫn chưa có kết quả Không chỉ có thế, điều khoản “Nghệ sĩ chỉ được thể hiện những tài năng cũng như kỹ năng thích hợp theo sự quyết định từ phía công ty” hiện giờ đã được sửa thành “Nghệ sĩ phải thể hiện đầy đủ những tài năng cũng như các kỹ năng của mình, và phía công ty sẽ phải hỗ trợ để giúp các nghệ sĩ thể hiện”. Điều khoản mới này mang đến cho các nghệ sĩ sự tự do hợp pháp để tự quyết định. Nhìn chung, những điều khoản vi phạm tự do cá nhân, vi phạm quyền tự quyết định những vấn đề liên quan đến sự nghiệp và hoạt động biểu diễn cũng như những điều khoản bắt buộc các nghệ sĩ phải tham gia vào những hoạt động quảng bá công ty đều đã được chỉnh sửa hợp lí. Có thể nói, đây là một bước tiến vì một môi trường tốt hơn cho các nghệ sĩ Hàn Quốc, nhưng chưa phải là lớn. Mới chỉ có 20 công ty giải trí nằm trong chiến dịch thanh tra này, cũng có nghĩa là vẫn còn 320 công ty khác thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất giải trí Hàn Quốc chưa bị kiểm tra. FTC cũng thừa nhận rằng các bản hợp đồng thiếu công bằng đang rất phổ biến ở Hàn Quốc. Hiện họ đang xúc tiến cho việc tiến hành những cuộc điều tra và chỉnh sửa các bản hợp đồng của các công ty nằm trong Hiệp hội. Minh Tâm Theo Asianfanatics

Tin nóng

Tin mới