Một phụ nữ Anh bảo quản tinh trùng của chồng ngay sau khi anh qua đời để thụ thai đứa con thứ hai. Nhưng một tòa án tuyên bố việc làm của cô là phi pháp.