Lâm vào trận địa game online, game thủ quên mất cảm giác đêm ngày. Khi không còn sức, họ đổ gục trên bàn phím