Cuộc chiến sinh tồn: Báo đen lao xuống nước lôi mãng xà lên bờ ăn thịt

Gốc
Bị tấn công, con trăn xanh cố trườn xuống nước thoát thân nhưng bị báo đen truy sát, lôi lên bờ. Con trăn cố gắng vùng vẫy chống đỡ nhưng cuối cùng nó vẫn không thể thoát nổi cái chết đau đớn.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/video/video-hot/cuoc-chien-sinh-ton-bao-den-lao-xuong-nuoc-loi-mang-xa-len-bo-an-thit-a2 88953.html