Cuộc chiến sinh tồn: Vị vua già đại chiến ác liệt với 2 sư tử trẻ, kết cục ra sao?

Gốc
Đoạn video ghi lại hình ảnh, một con sư tử già đã phải chiến đấu với 2 con sư tử đực trẻ muốn chiếm lãnh thổ. Với sức trẻ, hai con sư tử đực đã khiến sư tử già trọng thương.

Nguồn: Kruger National Park Videos

Cự Giải (T/h)