TTCT - “Một lãnh đạo quá khích Hamas đã bị giết trong một cuộc không kích ngày 1-1-2009. Nizar Rayan, nhà chiến thuật của Hamas đồng thời là một chức sắc tôn giáo cao cấp, đã chết khi phi đạn (rocket) của Israel hủy diệt căn nhà của ông. Bốn bà vợ cùng bốn trong số 12 người con của ông cũng bị sát hại trong cuộc không kích vào trại tị nạn Jabaliya này.