VIT - India Defense đưa tin: Theo yêu cầu của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), Lực lượng Bộ binh Ấn Độ sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm so sánh tăng chiến đấu chủ lực Arjun của Ấn Độ và T-90S của Nga trong tháng 6 năm nay.