Còn ba tháng nữa, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài vào khai thác (tháng 1/2009). Hệ thống siêu thị trong nước đang chạy nước rút để phát triển điểm kinh doanh, xây dựng vị thế trên thị trường.