(CATP) Không phải chỉ trong lịch sử nước Mỹ, mà có lẽ cả đối với lịch sử thế giới, chưa có cuộc giải cứu tài chính nào lớn bằng kế hoạch trọn gói trị giá 700 tỷ USD mà chính phủ Mỹ vừa vận động quốc hội thông...