“Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn thắng”

Gốc
Đó là chủ đề cuộc triển lãm sách, báo do Thư viện Quân đội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010).

Triển lãm mở cửa từ ngày 15 đến ngày 30-4, nhằm giúp bạn đọc trong và ngoài quân đội tìm hiểu sâu sắc, toàn diện về chiến công vĩ đại của dân tộc ta; về ý nghĩa to lớn của thắng lợi mà nhân dân, quân đội ta đã phải trải qua bao gian khổ, hy sinh để giành được. Với hơn 1.000 cuốn sách và tư liệu xuất bản ở trong, ngoài nước về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, triển lãm được trình bày thành 6 phần lớn, gồm sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; những chặng đường lịch sử chiến đấu gian khổ và chiến thắng vẻ vang của nhân dân và quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; thế giới với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; văn học, nghệ thuật về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; kháng chiến chống Mỹ cứu nước - ý nghĩa, thắng lợi và bài học; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tin nóng

Tin mới