Hanoinet - Theo tính toán của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, cuộc khủng hoảng đã làm mất đi của nền kinh tế toàn cầu 1.400 tỷ USD. Cho đến nay, Mỹ cam kết chi 700 tỷ USD để cứu hệ thống ngân hàng tài chính Mỹ