Không bạn bè, không người hầu, đến con cái cũng không ở cùng, cuộc sống của Gyanendra, vị vua cuối cùng của Neepal khi trở thành người dân thường lặng lẽ và cô độc.