Cuộc sống đổi thay của đồng bào Si La trên vùng tái định cư

Gốc

Dân tộc Si La là một trong những dân tộc rất ít người (dưới 1.000 người) trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và Huyện biên giới Mường Tè là địa phương duy nhất của tỉnh Lai Châu có dân tộc này sinh sống. Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với những chính sách dành cho dân tộc thiểu số, đặc biệt ít người và Dự án tái định cư Thủy điện Lai Châu, đời sống của đồng bào đã có những chuyển biển tích cực.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/cuoc-song-doi-thay-cua-dong-bao-si-la-tren-vung-tai-dinh-cu-204552.htm